You are currently browsing the category archive for the ‘Zeyd Bin Hârise’ category.

..:..:..

Zeytin gözlü çocuk, korkuyordu… Çünkü Arabistan�ın meşhur Ukaz Panayırı, karmakarışıktı. Burası, esir pazarıydı. Genç, yaşlı her cins köle satılıyordu. Kendisi kadar küçükler bile vardı.

Heyecanlı pazarlık sesleri arasında, sıcak, toz ve gürültü çok
bunaltıcıydı. Bu kargaşada, güler yüzlü bir adam, ona yaklaşarak sordu:

– Senin adın ne oğlum?
– Zeyd.
– Babanın adı?
– Hârise, efendim!
– Nerelesin?
– Yemenli.
– Hangi kabîledensin?
– Kudâa kabîlesinden.
– Öyle mi? O, eski ve kıymetli bir kabîledir…
Read the rest of this entry »

Zeyd b. Hârise b. Şurâhîl el-Kelbî. Üsâme’nin babası. Ashâbın ileri gelenlerinden olup, Resûlullah (s.a.s)’ın en çok sevdiği arkadaşlarındandır. Bu yüzden sahâbe arasında “el-hubb” diye anılırdı.

Tam künyesi: Zeyd b. Hârise b. Şurâhîl (İbn İshak’a göre, Şurahbîl) b. Kâ’b b. Abdiluzza b. Imriülkays b. Âmir b. Abdivüdd b. Avf b. Kinâne b. Bekr b. Uzre b. Zeyd el-Lât b. Rufayde b. Sevr b. Kelb b. Vebre b. Tağlib b. Hulvân b. İmrân b. Luhaf b. Kuzâa’dır (İbn Hişâm, es-Sîretü’n Nebeviyye”, I, 247; İbn Sa’d, et-Tabakâtıt’l-Kilbrâ, III, 40; İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Ğâbe fı Ma’rifeti’s Sahâbe, II, 281).
Read the rest of this entry »

RSS Timeturk.com İslam dünyasından haberler

GençMücahid.Net

Categories