You are currently browsing the category archive for the ‘Hanzala bin Ebû Âmir’ category.

Hanzala Bedir gazâsında bulundu. O zaman henüz bekârdı. Bedir gazâsından bir müddet sonra Abdullah bin Übey�in kızı Cemîle ile nikâhlandı. Ertesi gün de Uhud�da Kureyş müşrikleriyle çarpışılacaktı.
Read the rest of this entry »

RSS Timeturk.com İslam dünyasından haberler

GençMücahid.Net

Categories