You are currently browsing the category archive for the ‘Aise-i Sıddıka’ category.

ÜMM-İ RUMAN ..:..:..

Ümm-i Ruman, Yemen’de, Abdullah bin el-Haris-i Ezdî ile nikahlandı. Peygamberimizin davetinden önce, Yemen’in Serat şehrinden Mekke’ye göç ettiler. Tufeyl adında oğlu, bundan oldu. Kocasının vefat etmesi üzerine, Hz. Ebu Bekir ile evlendi.

Bu evlilikten Hz. Aişe-i Sıddıka ve Abdurrahman adında iki çocuğu oldu. İslâm dini tebliğ edilmeye başlayınca, kocası Hz. Ebu Bekir ile beraber müslüman oldu.
Read the rest of this entry »

Hz. Aişe validemiz, küçük yaşta iken okuma-yazma öğrenmiş olup, çok zekî ve kabiliyetli idi. Her bir hâdise üzerine hemen bir şiir söylemesi, onun zekâsına bir delildir. Öğrendiği ve ezberlediği bir şeyi katiyen unutmazdı. Çok akıllı, zekî, âlime, edibe ve afife ve saliha idi.
Read the rest of this entry »

Hz. Aişenin hayatı, kadın-erkek herkesin kendisine ait bir şeyler bulacağı, canlı ve bereketli bir hayattır. İnsanlık aleminin yarısını teşkil eden kadınlara Hz. Aişe, ilmi, cömertliği, kahramanlığı, aile yaşantısı edebi ve vakarı, iffeti ve sabrı ile örnek olurken İslam ilimleri için de en önemli kaynaklardan biri olmuştur.
Tarihler Hz. Aişenin kadın kimliğinden önce ilmi kimliği ile ilgilenmişlerdir. Hadis alimleri ondan rivayet edilen hadisleri derlerken, fıkıh alimleri de onun ictihadları ve fetvalarını kaynak almışlardır.
Hz. Aişe, Efendimiz (sav)in aynasıdır. Ona Efendimiz (sav)in ahlakını soranlara; “Kuran okuyun” demiştir. Hz Aişe Peygamber Efendimiz (sav)in Hz. Haticeden sonra ikinci eşi idi. Aynı zamanda diğer hanımları arasında Hz. Hatice ayrı tutulursa en sevdiği O idi.. Read the rest of this entry »

RSS Timeturk.com İslam dünyasından haberler

GençMücahid.Net

Categories