You are currently browsing the category archive for the ‘Câbir İbn Abdullah’ category.

(602 ?- 696)

Sahabi. Cabir b. Abdullah b. Amr, b. Haram, b. Ka’b, b. Ganem, b. Seleme. Künyesi Ebû Abdullah olan Câbir Hazrec kabilesindendir.

Câbir’in babası, ikinci Akabe bey’aitinde müslüman olmuş ve Haramoğulları nakipliğine tayin edilmişti. Kâfirler Uhud gazasında onu, burnunu ve kulaklarını keserek işkence ettikten sonra şehit ettiler.
Read the rest of this entry »

RSS Timeturk.com İslam dünyasından haberler

GençMücahid.Net

Categories