You are currently browsing the category archive for the ‘Abdullah b. Ömer b.Hattab’ category.

Hz. Ömer�in kızı olan Hz. Hafsa, önce Huneys bin Huzafe ile evlendi. Huneys ile ilk muhacirlerden olup, önce Habeşistan�a, sonra Medine�ye hicret etti. Huneys, Bedir ve Uhud gazvelerine katılıp, Uhud�da yaralanıp, Medine�de sehit oldu.
Read the rest of this entry »

İkinci halife Hz. Ömer (r.a.)’in oğlu ve mü’minlerin annesi Hz. Hafsa’nın ana-baba bir kardeşi, fâkih ve muhaddis sahâbî. Ebû Abdurrahman künyesi ile tanınan Abdullah’ın annesi Zeynep bnt. Maz’un el-Cümeyhî’dir.

Abdullah b. Ömer’in, peygamberliğin üçüncü yılında doğduğu kaydedildiği gibi onun nübüvvetten bir yıl önce dünyaya geldiği söylenmektedir. (İbnü’l-Esîr, Üsdü’l-Gâbe, Kahire 1286, 111, 230).
Read the rest of this entry »

RSS Timeturk.com İslam dünyasından haberler

  • An error has occurred; the feed is probably down. Try again later.

GençMücahid.Net

Categories