You are currently browsing the category archive for the ‘Hz.Haticetü’l Kübra’ category.

Hz. Hatice, Hz. Muhammed (s.a.s)’in temiz, iffetli ve yüce ahlâk sahibi olan hanımlarının ilki. O, Arapların en asil kavmi olan Kureyş kavminden ve Kureyş kavminin de, en asil, pak ailelerinden idi. Babasi Huveylid, annesi Fâtıma’dir (Ibn Ishak, es-Sîre, Nesr. Muhammed Hamidullah, s. 60).

Hz. Hatice’nin baba tarafindan soyu Kusay’da Peygamberimizin baba tarafından soyu ile birlestigi gibi, annesi tarafindan da soyu yine Peygamberimizin baba tarafından dedesi olan Lüey’de birleşmektedir (M. Asim köksal, Islâm Tarihi, Mekke Devri, 96)

Read the rest of this entry »

RSS Timeturk.com İslam dünyasından haberler

GençMücahid.Net

Categories