You are currently browsing the category archive for the ‘Mikdâd bin Esved’ category.

Hicretin ikinci yılında Bedir savaşı başlayacağı sırada, Peygamberimiz Eshâbın ileri gelenlerini toplayıp onlarla istişâre etti. Henüz Müslümanlar çok azdı.
Harp için hazırlıkları yok sayılırdı. Maddî imkânları azdı. Önce Hz. Ebû Bekir�in ve Hz. Ömer�in fikirlerini aldı. Onlardan herbiri:
– Hiçbir hizmet ve fedâkârlıktan geri durmayız, diyerek, Resûlullahın dilediği gibi hareket etmesini istediler.
Read the rest of this entry »

RSS Timeturk.com İslam dünyasından haberler

GençMücahid.Net

Categories