You are currently browsing the category archive for the ‘Abbas bin Ubâde’ category.

Abbas bin Ubâde, Peygamber efendimizin davetini duyunca, Müslüman olmak için koşarak gelen Medineli ilk 12 kişiden biridir. Birinci Akabe biatında Müslüman olan altı Medineli, ikinci sene yanlarına altı arkadaş daha alıp, oniki kişi olarak Mekkeye geldiler.

Read the rest of this entry »

RSS Timeturk.com İslam dünyasından haberler

GençMücahid.Net

Categories