You are currently browsing the category archive for the ‘Abdurrahman bin Avf (r.a)’ category.

ABDURRAHMAN İBN AVF

(590 ? – 32/652)

Rasûlullah’ın hayatta iken Cennetle müjdelediği on sahâbîden ve ilk müslümanlardan biri. Kureyş* kabîlesinin Z

ühreoğullarından Hâris’in oğlu olup Câhiliyye* devrinde asıl adı Abdulkâ’be veya başka bir görüşe göre Abdu Amr idi. Read the rest of this entry »

RSS Timeturk.com İslam dünyasından haberler

GençMücahid.Net

Categories