You are currently browsing the category archive for the ‘Ebû Berze el-Eslemî’ category.

Ebû Berze el-Eslemî radýyallahu anh zühd ve iffet numûnesi bir yiðit… Yetim ve fakirlerle beraber olmayý seven, onlarla sabah akþam birlikte yemek yemekten zevk alan, fukarâperver bir sahâbî… Musamahakâr, mütevâzî, merhamet ve muhabbet dolu bir insan… Dünya iþlerinde zorlaþtýrýcý deðil kolaylaþtýrýcý olmayý kendine þiar edinmiþ bir iman eri…. Ýlk müslümanlardan… Ýslâm’ý yaymak niyetiyle Horasan ve merv taraflarýna kadar uzanmýþ bir cihad eri…
Read the rest of this entry »

RSS Timeturk.com İslam dünyasından haberler

GençMücahid.Net

Categories